Strona główna Finanse Czym są fundusze sekurytyzacyjne i jak można dzięki nim zarabiać?

Czym są fundusze sekurytyzacyjne i jak można dzięki nim zarabiać?

przez Milosz

Pod pojęciem „fundusze sekurytyzacyjne” kryje się specjalny rodzaj funduszów inwestycyjnych zamkniętych, które nabywają portfele wierzytelności masowych. Inwestycje związane z funduszami sekurytyzacyjnymi przeciągają coraz większą uwagę inwestorów. Czy jednak każdy może inwestować nadwyżki finansowe przy ich pomocy?

Rozróżnia się dwa typy funduszy sekurytyzacyjnych – fundusze standaryzowane oraz niestandaryzowane. Te pierwsze powstają z mocy ustawy, jako fundusze z wydzielonymi subfunduszami. Te drugie, czyli fundusze niestandaryzowane mogą, ale nie muszą posiadać wydzielone subfundusze.

Kto może bezpośrednio inwestować w fundusze sekurytyzacyjne?

Fundusze sekurytyzacyjne, poprzez szereg zapisów prawnych, są ściśle kontrolowanymi jednostkami. Ograniczenia inwestycyjne pozwalają im lokować aktywa jedynie w wierzytelności, dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, depozyty w bankach krajowych i instytucjach kredytowych, instrumenty rynku pieniężnego, a także w instrumenty pochodne Warto podkreślić, że uczestnikiem funduszu niestandaryzowanego nie może być „osoba z ulicy”. Bezpośrednio inwestować w nie mogą tylko osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy statut funduszu z góry zakłada udział osób fizycznych. Wartość certyfikatu inwestycyjnego osoby fizycznej nie może być niższa niż równowartość 40 000 euro.

Inwestycje w fundusze sekurytyzacyjne również dla początkujących inwestorów?

Inwestycje dzięki funduszom sekurytyzacyjnym dają duże możliwości zarobku, jednak jak widać nie jest to metoda dostępna „od ręki” dla każdego. Istnieją jednak sposoby, które pozwalają zarabiać przy ich pomocy bez pokaźnego budżetu i bez dużego doświadczenia. Takie możliwości daje m.in. Blue Investment Group.

Blue Investment Group jest grupą inwestycyjną, która dzięki wypracowanym relacjom i doświadczeniu współpracuje z funduszami sekurytyzacyjnymi i bankami skupując, nieruchomości po bardzo atrakcyjnych cenach, nawet po 30-40% ich realnej wartości. Następnie grupa odsprzedaje nieruchomości z dużą korzyścią, wciąż oferując nabywcą konkurencyjne ceny – zwykle o 20-30% niższe niż ceny rynkowe. Dzięki temu grupa inwestycyjna Blue Investment Group może zagwarantować swoim klientom bezpieczny zysk.

No dobrze, a jakim sposobem „ludzie z ulicy” mogą inwestować razem z Blue Investment? Poprzez zakup ich całkowicie bezpiecznych obligacji.
Niezależnie od wysokości Twoich nadwyżek finansowych, zachęcam Cię do pomnażania ich drogą sprawdzonych inwestycji. By Twoje oszczędności zaczęły zarabiać, nie musisz wcale posiadać ogromnej wiedzy ani wieloletniego doświadczenia. Powodzenia!

Przeczytaj też o

Zostaw komentarz