Kategoria: Budownictwo Artykuł autorstwa: 25 listopada 2015 0 komentarzy

Hydraulika siłowa

Obecnie coraz nowsze zastosowania zdobywa tak zwana hydraulika siłowa. Jednym z jej podstawowych elementów konstrukcyjnych jest siłownik hydrauliczny.
Siłownik hydrauliczny jest to urządzenie działające w oparciu o technologię nazwaną: hydraulika siłowa. Siłowniki znane są również pod nazwą cylindra hydraulicznego oraz silnika hydrostatycznego.

Siłowniki hydrauliczne można podzielić na:
+ siłowniki hydrauliczne jednostronnego działania, w których suw roboczy odbywa się tylko i wyłącznie w jednym kierunku. Siłowniki takie wymagają wymuszenia powrotu tłoka do pozycji wyjściowej, jak również usunięcia z komory roboczej cieczy.
+ siłowniki hydrauliczne dwustronnego działania , gdzie suwy robocze odbywają się w obu kierunkach.
Należy podkreślić, że istnieje również specjalna odmiana siłowników hydraulicznych, tzw. siłowniki teleskopowe. W tego rodzaju siłowniku przesunięcie jednego tłoka przekazywane jest na drugi tłok, dzięki czemu uzyskuje się zwielokrotnienie zakresu pracy siłownika.
Budowa siłownika hydraulicznego nie jest zbyt skomplikowana. Składa się on w zasadzie jedynie z cylindra i tłoka. Częścią roboczą siłownika może być tłok, membrana lub tzw. nurnik, które to elementy są umieszczone w cylindrycznym korpusie. W momencie wtłaczania cieczy na przykład oleju do przestrzeni roboczej przesuwany jest tłok. To powoduje wzbudzenie ruchu posuwistego tzw. tłoczyska.
Siłowniki hydrauliczne są urządzeniami, które wykorzystuje się najczęściej w różnego rodzaju układach hydraulicznych. Wszędzie tam, gdzie mechanizmy mają wykonywać ruch posuwisto-zwrotny, np. w podnośnikach lub koparkach. Dzięki swojej prostocie, pewności działania oraz możliwości uzyskania dużych sił siłowniki znalazły szerokie zastosowanie również w maszynach i urządzeniach stosowanych w górnictwie i hutnictwie. Hydraulika siłowa znajduje stosowanie również w różnego rodzaju windach oraz systemach hamulcowych np. w samochodach.

Dodaj komentarz