Kategoria: Budownictwo Artykuł autorstwa: 26 października 2015 0 komentarzy

Przegląd wybranych rodzajów nieruchomości.

Szanowni Państwo poniżej zaprezentujemy Wam definicję i krótki opis wybranych rodzajów nieruchomości. Zawarte w poniższym artykule informacje mogą być dla Państwa pomocne w rozróżnianiu podstawowych typów nieruchomości. W ramach niniejszego artykułu zapoznamy się bliżej z następującymi rodzajami nieruchomości: nieruchomość gruntowa, nieruchomość budynkowa oraz nieruchomość rolna.


Podstawowym rodzajem nieruchomości znanym każdemu są bez wątpienia tak zwane nieruchomości gruntowe. Zgodnie z definicją nieruchomości te stanowią część powierzchni ziemi będące odrębnym przedmiotem własności, co do której możemy dokonać wyceny. Warto również podkreślić, że znajdujące się na niej i trwale z nią związane budynki, jak również urządzenia oraz prawa związane z własnością nieruchomości są częściami składowymi danej nieruchomości gruntowej. Dlatego też, z przyczyn oczywistych nie mogą one być przedmiotem odrębnej własności. Jest to jednak zasada, od której możemy znaleźć pewne wyjątki. Wynikają one z faktu iż, jako osobne od gruntu nieruchomości mogą zostać wyodrębnione budynki lub części takich budynków. W takim bowiem przypadku stanowią one odrębny (osobny, niezależny) od gruntu przedmiot własności.
Innym rodzajem wycena mieszkania Poznań są tak zwane nieruchomości budynkowe. Zgodnie z powszechnie obowiązującą definicją, nieruchomości budynkowe są to budynki na trwałe związane z gruntem. Takie nieruchomości, na podstawie przepisów szczególnych nie stanowią części składowych nieruchomości gruntowej. Trzeba jednak podkreślić, że są one natomiast odrębnym od nieruchomości gruntowej przedmiotem własności.
Kolejnym rodzajem nieruchomości jest tak zwana nieruchomość rolna. Nieruchomości rolne są to takie rodzaje nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie.
W praktyce wyróżnia się ponadto nieruchomości mieszkaniowe, które służą gospodarstwom domowym oraz nieruchomości komercyjne, które w założeniu mają służyć lub służą podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.
W obecnych czasach warto posiadać choć podstawową wiedzę dotyczącą nieruchomości, ponieważ obrót nieruchomościami to jest na przykład jej zakup lub wynajem dotyczy praktycznie nas wszystkich. Wynajmujemy chociażby mieszkania lub nieruchomości do użytku komercyjnego, dlatego też podstawowa wiedza w tym zakresie może okazać się bardzo przydatna.

Dodaj komentarz