Strona główna Biznes Audyty i sprawozdawczość środowiskowa

Audyty i sprawozdawczość środowiskowa

przez zielak

Ochrona środowiska jest w XXI wieku istotnym elementem w każdym przedsiębiorstwie i każda firma podlega obowiązkom w tym zakresie. Szczególnie duży nacisk na ochronę środowiska jest widoczny w przypadku branży przemysłowych, ale nawet instytucje takie jak banki, szkoły czy firmy handlowe również podlegają obowiązkom w zakresie sprawozdawczości środowiskowej. W przypadku kontroli brak odpowiednich dokumentów może oznaczać problemy, a nawet nałożenie kary. W tym artykule przedstawimy sposób, w jaki należy przeprowadzać audyty i sprawozdawczość środowiskową.

Wykonując audyt środowiskowy warto szczególnie dokładnie przyjrzeć się dokumentacji obiektów firmy. Dokumentację budowlaną najlepiej prześledzić od samego powstania obiektu ze szczególnym naciskiem na posiadane pozwolenia i stan faktyczny nieruchomości. Wszelkie odstępstwa prędzej czy później będą musiały zostać skorygowane, lepiej więc być świadomym sytuacji, nawet jeśli wymaga ona dodatkowych działań.
Materiały użyte podczas budowy to równie istotny punkt audytu. Dawne konstrukcje bardzo często zawierają w sobie azbest, który obecnie jest eliminowany z użytku. Przepisy krajowe i unijne dążą do całkowitego wyeliminowania tego materiału. Tak więc audyt środowiskowy musi zawierać listę substancji niebezpiecznych.

Kolejny punkt w sprawozdaniu środowiskowym to instalacje na terenie firmy czy fabryki. Zakłady o wieloletniej tradycji często posiadają stare instalacje narażone na wycieki i uszkodzenia. W audycie i sprawozdawczości środowiskowej należy wyszczególnić wszelkie instalacje z uwzględnieniem substancji, które są transportowane. Oczywiście szczególny nacisk stawiamy na substancje niebezpieczne dla środowiska jak oleje, gaz czy paliwo. Dobrze wykonany audyt i sprawozdanie środowiskowe powinien zawierać wytyczne dot. koniecznych modernizacji instalacji.

Metodologia tworzenia sprawozdań środowiskowych nie jest unormowana, ale większość firm bazuje na amerykańskim systemie Standard Practice for Environmental Site Assessments, który opracowała firma ASTM International. Według tego schematu audyt i sprawozdanie środowiskowe składa się z trzech etapów.

Etap 1 – Environmental Site Assessment.
Pierwsza faza dotyczy analizy obiektów i ich stanu prawnego. W tym etapie należy zwrócić uwagę na sposób używania obiektów i zgodność z aktualny stanem prawnym i oficjalnym przeznaczeniem. Należy również zwrócić uwagę na sąsiadujące obszary pod kątem ich skażenia lub skażenia naszej produkcji przez niebezpieczne sąsiedztwo. Ukształtowanie tereny nie jest również bez znaczenia i powinno być elementem audytu środowiskowego. Takie czynniki jak ryzyko podtopienia i zanieczyszczenia wód gruntowych to istotny element zwłaszcza w przypadku magazynowania substancji niebezpiecznych. Składowanie odpadów jest ściśle unormowane i szczególnie mocno kontrolowane.

Etap 2 – to szczegółowe zagłębienie się we wszystkie niejasne aspekty, które pojawiły się w pierwszym etapie. Na tym etapie audytu środowiskowego często występuje konieczność dokonania odwiertów i zebrania próbek gleby, wód gruntowych. Badania przeprowadza się w laboratoriach, analiza badań jest ważnym elementem audytu i sprawozdawczości środowiskowej. Etap 2 daje nam odpowiedź w zakresie koniecznych prac rekultywacyjnych czy innych działań korygujących aktualny stan.

W etapie 3 powinien zawierać wyliczenia kosztów rekultywacji i modernizacji, które zostały wyszczególnione w punkcje 2 audytu środowiskowego i możliwe metody finansowania tych działań. Warto również przedstawić programy unijne, w ramach których, możliwe jest dofinansowanie i zredukowanie kosztów modernizacji przedsiębiorstwa.

Prawidłowe przeprowadzanie audytu i sprawozdawczości środowiskowej pozwoli ocenić ryzyka zatrucia środowiska oraz uchronić przedsiębiorstwo od ewentualnych skutków. W myśl zasady lepiej przeciwdziałać niż leczyć warto wykonać profesjonalny audyt i sprawozdanie środowiskowe. Na rynku jest szereg firm które oferują outsourcing środowiskowy i wykonują audyty i sprawozdawczość środowiskową. Tylko doświadczeni pracownicy będą w stanie przeprowadzić kompletny audyt środowiskowy.

Zostaw komentarz

KNBP.pl - biznes w Internecie