Strona główna Biznes Jak dokonać fuzji firm zgodnie z prawem?

Jak dokonać fuzji firm zgodnie z prawem?

przez Jakub Nowicki

Fuzja jest dość powszechnym zjawiskiem, które polega na połączeniu dwóch firm. Ma to na celu głównie szybszy rozwój i ogólne korzyści dla jednego, jak i drugiego podmiotu. O czym należy pamiętać, przygotowując się do fuzji, aby wszystko przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi?

Czym różni się fuzja od przejęcia? 

Na wstępnie należy podkreślić fakt, że fuzje i przejęcia nie są pojęciami tożsamymi, lecz oznaczają coś zupełnie innego. Bowiem z fuzją mamy do czynienia wtedy, gdy z podmiotów łączących się powstaje nowa spółka. I to na nią przenoszony jest cały majątek dotychczasowych firm, które wraz z dokonaniem fuzji tracą swój prawny byt. Aby mogło dojść do fuzji, muszą być co najmniej dwa niezależne przedsiębiorstwa. Z kolei przejęcie to innymi słowami wchłonięcie jednej firmy przez drugą, wykupienie jej. Zwykle prężnie działające przedsiębiorstwo dołącza do swoich struktur podmiot gospodarczy, który radzi sobie na rynku nieco gorzej. Co ważne, połączenie odnosi się wyłącznie do spółek prawa handlowego. Spółka osobowa nie może być tą, która przejmuje. 

Jakie są prawne aspekty fuzji? 

Bez względu na rodzaj fuzji, która może być pozioma, pionowa i konglomeratowa, to po połączeniu pracownikom zmienia się pracodawca. Jego obowiązkiem jest przestrzeganie i respektowanie tych umów zawartych jeszcze przed fuzją. Połączenie nie może być też powodem wypowiedzenia umowy żadnemu z pracowników. W sytuacji, kiedy w grę wchodzą wierzyciele, to nowo powstała spółka musi oddzielnie zarządzać majątkiem poprzednich podmiotów aż do momentu spłacenia wszystkich wierzycieli. Czy w przypadku fuzji konieczne jest przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego dotychczasowych podmiotów? Otóż nie, bo rozwiązanie następuje wraz z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak najpierw do rejestru musi zostać wpisana nowa spółka. 

Chcesz dokonać fuzji, ale potrzebujesz doradztwa? TGC Corporate Lawyers zaprasza do współpracy, świadcząc usługi dla klientów krajowych i międzynarodowych.

Zostaw komentarz

KNBP.pl - biznes w Internecie