Strona główna Biznes Jak założyć fundację w Polsce?

Jak założyć fundację w Polsce?

przez Jakub Nowicki

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na założenie fundacji. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Zatem jakie wymagania powinniśmy spełnić, jeżeli chcemy założyć własną fundację?

Wybór odpowiedniego fundatora

W dzisiejszych czasach coraz częściej wiele osób zakłada fundację. Jest to bardzo użyteczna forma organizacji, która dzięki pomocy specjalnego fundatora może pomóc wielu osobom. Warto pamiętać, iż aby taka fundacja mogła istnieć, należy spełnić odpowiednie warunki.

Przede wszystkim bardzo istotne jest znalezienie fundatora. Należy mieć świadomość, iż fundator jest to osoba która przeznacza część posiadanego przez siebie majątku na wybrany cel użyteczny. Jego wysokość jest również określana przez fundatora i kolejno zostaje wpłacana na tak zwany fundusz założycielski.

Warto pamiętać, iż rola fundatora w takiej fundacji często nie ogranicza się tylko i wyłącznie do finansowania jej działalności. Należy mieć świadomość, iż wspomniany fundator bardzo często włącza się w jej działania. Jednak nie jest to jego obowiązkiem, ponieważ jego aktywny udział może się zakończyć wraz ze złożeniem specjalnego aktu fundacyjnego, w którym jasno jest wyrażona wola założenia danej fundacji.

Opracowanie statutu

Kolejnym krokiem podczas zakładania fundacji jest opracowanie jej statutu. Jest to bardzo istotne, ponieważ wspomniany statut jest niezbędnym dokumentem w tego typu organizacji. Jego rola polega przede wszystkim na uzupełnieniu różnego rodzaju regulacji ustawowych i w wielu spornych kwestiach bardzo często możemy odwołać się właśnie do statutu. Z tego powodu należy poświęcić wystarczająco dużo czasu na stworzenie tego typu dokumentu, ponieważ tylko dzięki temu zyskamy dobre źródło prawa wewnętrznego w naszej organizacji.

Warto pamiętać, iż można wyróżnić kilka istotnych elementów, które są obowiązkowe dla każdego statutu i takie informacje muszą znaleźć się w naszym dokumencie. Zaliczamy do nich między innymi zapisy które dokładnie określają nazwę naszej fundacji, a także jej siedzibę. W statucie należy także dokładnie określić majątek fundacji, jak również jej cele oraz zasady, a także formy. Istotne jest również podanie pełnego zakresu działalności fundacji. Nie możemy zapominać także o zawarciu danych o składzie prowadzonej przez nas organizacji, jak również o wypisaniu organizacji zarządu oraz musimy dokładnie określić sposób powoływania wspomnianych osób oraz ich obowiązki i uprawnienia.

Złożenie wniosku o wpisanie fundacji do KRS

Jeżeli akt fundacji został złożony oraz opracowaliśmy dokładnie jej statut, powinniśmy przystąpić do złożenia wniosku o wpisanie naszej organizacji do KRS. Warto pamiętać, iż KRS to Krajowy Rejestr Sądowy, który jest prowadzony przez sądy rejonowe w naszym kraju.

Warto pamiętać, iż wspomniany KRS składa się z trzech rejestrów. Wyróżniamy rejestr przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń i innych organizacji społecznych, a także rejestr dłużników niewypłacalnych. Jeżeli chcemy złożyć wniosek o rejestrację naszej fundacji powinniśmy udać się do rejestru stowarzyszeń. Nie możemy zapominać o tym, iż wniosek należy złożyć we właściwym sądzie zgodnym z regionem, w którym na siedzibę nasza fundacja.

Aby założyć własną fundację powinniśmy spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim powinniśmy znaleźć odpowiedniego fundatora. Jednak nie powinniśmy zapominać również o tym, iż istotne jest także opracowanie odpowiedniego statutu naszej organizacji, jak również wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

1 komentarz

Weronika 26 stycznia 2018 - 20:04

Moim zdaniem zakładanie nowych fundacji nie ma sensu. Mamy już sporo, na przykład TVN nie jesteś sam, Szlachetny Gest itp. Im ich więcej, tym tak naprawdę mniej wsparcia dla fundacji, które już są, a co za tym idzie? Mniej pomocy.

Odpowiedz

Zostaw komentarz

KNBP.pl - biznes w Internecie