Strona główna Budownictwo Jak napisać skargę do nadzoru budowlanego?

Jak napisać skargę do nadzoru budowlanego?

przez Jakub Nowicki

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego jest instytucją, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem budowy każdego nowego obiektu. Przepisy prawa budowlanego dotyczą każdego – zarówno inwestorów, którzy budują wielkie obiekty, jak i przysłowiowego Kowalskiego, który chce postawić w przydomowym ogrodzie altanę czy niewielką wiatę. Tak się jednak składa, że mniejsze podmioty często zapominają o przestrzeganiu przyjętych norm. Niekiedy cierpią na tym także sąsiedzi i osoby z najbliższego otoczenia. W niektórych sytuacjach złożenie skargi do nadzoru budowlanego jest koniecznością.

W jakich sytuacjach należy złożyć skargę do nadzoru budowlanego?

Sytuacja, w której musimy złożyć skargę na bezprawne działania sąsiada z pewnością nie należy do komfortowych. Niestety, w niektórych przypadkach polubowne rozwiązanie sporu dotyczącego samowoli budowlanej nie jest możliwe. Nie warto jednak zwlekać z decyzją, jeśli nielegalna budowa zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców, lub gdy jej postawienie może być źródłem sporów prawnych w przyszłości.

Jednym z najczęstszych powodów wnoszenia skargi do nadzoru budowlanego jest oczywiście brak jakiegokolwiek zgłoszenia budowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie wszystkie obiekty budowlane wymagają pozwolenia na budowę, ale wszystkie muszą być przynajmniej zgłoszone do Inspektoratu. Skargę do nadzoru budowlanego należy niezwłocznie zgłosić w sytuacjach, w których nielegalne obiekty budowlane stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.

W jaki sposób można wnieść skargę do nadzoru budowlanego?

Nadzór budowlany przyjmuje skargi w różnej formie. Najprostszą z nich jest skorzystanie z gotowego formularza, który jest dostępny na stronie internetowej powiatowego Inspektoratu. W formalnym wniosku należy opisać sytuację, która w naszej ocenie jest naruszeniem przepisów wynikających z prawa budowlanego.

Oprócz tego skargę do nadzoru można wysłać w formie klasycznego pisma, drogą mailową lub poprzez profil zaufany. Wiele osób, nie chcąc narażać na szwank relacji z sąsiadami, decyduje się na złożenie anonimowego zażalenia na ich działania. Warto pamiętać, że z reguły nadzór nie zajmuje się sprawdzaniem anonimowych donosów. Oczywiście istnieją pewne szczególne sytuacje, w których nadzór decyduje się na odstępstwo od tej reguły. Niemniej jednak jeśli chcemy mieć pewność, że Inspektorat zareaguje na skargę, należy podać we wniosku dane osoby zgłaszającej.

Jak wygląda kontrola nadzoru budowlanego po wniesieniu skargi?

Wniesienie skargi dotyczącej naruszenia przepisów prawa budowlanego jest równoznaczne z wszczęciem przez Inspektorat postępowania wyjaśniającego. Oczywiście priorytetowo wyjaśniane są te sprawy, w których zachodzi obawa, że samowolnie postawiony obiekt może zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców.

Osoba, na której bezprawne działania zgłoszono zażalenie, musi liczyć się z koniecznością poddania obiektu kontroli nadzoru budowlanego. Stwierdzenie nieprawidłowości konstrukcyjnych lub brak odpowiedniej dokumentacji najczęściej wiąże się z nałożeniem na właściciela obiektu mandatu oraz wydaniem nakazu rozbiórki nielegalnej budowy.

1 komentarz

Monika 20 grudnia 2022 - 19:57

Ładnie to wygląda w artykule. Niestety realia są zupełnie inne. Po wniesieniu skargi do PINBu na skutek układu między PINBem a sąsiadami umorzono sprawę nie biorąc nawet pod uwagę współwłasności gruntu ani nawet zapisów MPZP. Kto ma koleżków w urzędzie ten wygrywa. Korupcja wciąż rodem z PRLu

Odpowiedz

Zostaw komentarz

KNBP.pl - biznes w Internecie